RM-SYSTÉM»Události»Informace k emisi ORCO, ISIN: LU0122624777 ve vztahu k obchodování na RM-S

Informace k emisi ORCO, ISIN: LU0122624777 ve vztahu k obchodování na RM-S

12.09.2014 10:49

S účinností od 22.9.2014 dojde podle informace uveřejněné 10.9.2014 Burzou cenných papírů Praha, a.s. k vyřazení emise akcií ORCO, ISIN LU0122624777 z trhu Prime Market. Důvodem tohoto vyřazení je žádost emitenta (společnosti ORCO PROPERTY GROUP).

V souladu s informací uveřejněnou emitentem dnem 11.9.2014 bude emise akcií ISIN LU0122624777 nadále obchodována na regulovaných trzích NYSE Euronext v Paříží a Warsaw Stock Exchange.

Vzhledem ke skutečnosti, že emitent nepožádal o stažení emise těchto cenných papírů z oficiálního trhu organizovaného společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále také "RM-S") a o toto stažení nepožádal ani obchodník s cennými papíry, na jehož žádost byl cenný papír na oficiální trh přijat a cenný papír splňuje podmínky pro přijetí k obchodování na oficiálním trhu RM-S, bude obchodování s předmětnou emisí na oficiálním trhu RM-S pokračovat.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy