RM-SYSTÉM»Události»ČEZ uspěl v arbitráži o Gacko, získá odškodnění

ČEZ uspěl v arbitráži o Gacko, získá odškodnění

02.09.2014 10:35
Rozhodčí tribunál dal za pravdu společnosti ČEZ v arbitráži vyvolané v roce 2009 kvůli nedodržení smluvních podmínek v projektu rekonstrukce staré a výstavby nové elektrárny Gacko v Bosně a Hercegovině. Projekt byl tehdy zastaven ještě před zahájením investiční fáze. Společnost ČEZ získá zpět přibližně 7,5 milionů euro.

Žalované státní společnosti Elektroprivreda Republiky srbské (Bosna a Hercegovina) tribunál uložil povinnost odkoupit od ČEZ její podíl ve společném holdingu Nove Elektrane Republiky srbské za kupní cenu 2 miliony euro zvýšenou o smluvně stanovené úroky. Další 2 miliony euro navýšené o úroky z prodlení získá ČEZ jako náhradu škody. Spolu s již vymoženou náhradou ve výši 2,2 milionu euro tak společnost ČEZ celkově obdrží kompenzaci přibližně 7,5 milionů euro. Současně tribunál zamítl veškeré nároky vznesené srbskou protistranou.

„Je to naše druhá vítězná arbitráž ze dvou, což je důkazem toho, že je ČEZ schopen úspěšně bránit svá práva, a to i při investici mimo území Evropské unie," uvedl Tomáš Pleskač, člen představenstva a ředitel divize zahraničí. První arbitráž vyhrál ČEZ proti Bulharsku v lednu 2009.

Arbitrážní řízení vyvolal ČEZ v květnu 2009 kvůli porušení povinností vyplývajících z Implementační smlouvy uzavřené dne 16.5.2007. Projekt Gacko byl z toho důvodu zastaven před investiční fází. „Naše strategie je konzervativní, vždy se snažíme obsáhnout všechna rizika, která s sebou nesou projekty v méně stabilním podnikatelském prostředí. Tak tomu bylo i v tomto případě a jsem rád, že nám dal nezávislý soud za pravdu," doplnil Pleskač.

V roce 2006 byla podepsána dohoda mezi Republikou srbskou (část federace Bosny a Hercegoviny) a ČEZ, a.s. o investici, na základě které mělo v rámci společného holdingu se společností Electropriveda Republiky srbské dojít k rekonstrukci stávající tepelné elektrárny Gacko, revitalizaci přilehlého uhelného dolu a k výstavbě nové TE Gacko II. ČEZ vlastnil ve společném holdingu Nove Elektrarne Republiky srbské 51%ní podíl a Elektroprivreda RS zbývajících 49 %.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy