RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise STOCK SPIRITS GRP, ISIN: GB00BF5SDZ96

Výplata dividendy u emise STOCK SPIRITS GRP, ISIN: GB00BF5SDZ96

29.08.2014 09:20
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 5. září 2014 * Výše dividendy: 0,01 GBP na jednu akcii * Předpokládaný den výplaty 26. září 2014

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 5.9.2014, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy