RM-SYSTÉM»Události»České Radiokomunikace: předběžné výsleky za rok 2001

České Radiokomunikace: předběžné výsleky za rok 2001

25.02.2002 00:00
České Radiokumunikace zveřejnily předběžné neaditované výsledky za rok 2001.
České Radiokumunikace zveřejnily předběžné neaditované výsledky za rok 2001. Podrobnosti viz. tabulka

Předběžné neauditované výsledky za rok 2001

Název společnosti: ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

Číslo

řádku

k 31.12. 2001

Výkony

tis.Kč

04

2 600 196

HV před zdaněním

tis.Kč

61

2 652 580

Daň z příjmu

tis.Kč

48+55

21 433

HV za účetní období

tis.Kč

60

2 631 147

Aktiva celkem

tis.Kč

001

14 395 076

z toho

Pohl za ups.vl. jmění

tis.Kč

002

0

Stálá aktiva

tis.Kč

003

8 861 624

Oběžná aktiva

tis.Kč

028

5 510 816

Ostatní aktiva

tis.Kč

055

22 636

Pasiva celkem

tis.Kč

061

14 395 076

z toho

Vlastní jmění

tis.Kč

062

11 046 739

Základní jmění

tis.Kč

064

3 090 007

Cizí zdroje

tis.Kč

079

3 254 694

Bankovní úvěry

tis.Kč

101

0

Ostatní pasiva

tis.Kč

105

93 643

Zdroj:
České Radiokomunikace
'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.