RM-SYSTÉM»Události»Vyloučení emise akcií společnosti VET Assets a.s., ISIN: CZ0005005850 z obchodování na OT RM-S

Vyloučení emise akcií společnosti VET Assets a.s., ISIN: CZ0005005850 z obchodování na OT RM-S

18.08.2014 12:57

Dne 14.7.2014 rozhodla valná hromada emitenta VET Assets a.s. o zrušení společnosti emitenta s likvidací a o jmenování likvidátora. Valná hromada emitenta rozhodla o jeho zrušení s likvidací s účinky ke dni 1.8.2014, ke kterému emitent vstupuje do likvidace.

Na základě výše uvedeného pozastavil RM-S ke dni 1.8.2014 obchodování s předmětnou emisí.

Dle ustanovení čl. 13 odst. 1) písmena b) Pravidel vyloučí RM-S investiční nástroj z obchodování, jestliže se prokazatelně dozví, že došlo ke zrušení emitenta investičního nástroje.

Na základě výše uvedeného přistpuje RM-S k vyloučení emise cenných papírů ISIN: CZ0005005850 z obchodování na OT RM-S ke dne 20.8.2014. Posledním obchodním dnem bude 19.8.2014.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy