RM-SYSTÉM»Události»Informace pro podílníky bývalých CS fondů

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

01.08.2014 10:27

AKRO investiční společnost, a.s. sděluje, že z informací na portálu www.justice.cz a telefonickým dotazem na Nejvyšší soud ČR zjistila, že dne 25. 6. 2014 Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci dovolání České republiky i AKRO investiční společnosti, a.s. proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn.: 35 Co 34/2012, 35 Co 379/2005 ze dne 27. 9. 2012. Dne 4. 7. 2014 Nejvyšší soud ČR odeslal soudní spis zpět Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

Podrobnosti o důvodech rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR budou dostupné teprve po doručení písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu ČR. Jakmile bude rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR doručeno právnímu zástupci společnosti AKRO, budou podílníci podrobněji informováni.

Více informací zde.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy