RM-SYSTÉM»Události»Pozastavení obchodování s emisí akcií společnosti VET Assets a.s., ISIN: CZ0005005850 na OT RM-S

Pozastavení obchodování s emisí akcií společnosti VET Assets a.s., ISIN: CZ0005005850 na OT RM-S

28.07.2014 12:28

Dne 14.7.2014 rozhodla valná hromada emitenta VET Assets a.s. o zrušení společnosti emitenta s likvidací a o jmenování likvidátora. Valná hromada emitenta rozhodla o jeho zrušení s likvidací s účinky ke dni 1.8.2014, ke kterému emitent vstupuje do likvidace.

Zejména dle ustanovení čl. 11 odst. 1) písmena a) Pravidel pro přijetí investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu pozastaví RM-S obchodování s investičním nástrojem, jestliže se prokazatelně dozví o skutečnostech vedoucích k vyloučení investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu. Takovou skutečností je podle ustanovení čl. 13 odst. 1) písmena b) zrušení emitenta investičního nástroje.


Z výše uvedného důvodu se ke dni 1.8.2014 pozastavuje obchodování s emisí cenných papírů ISIN: CZ0005005850 na OT RM-S. Posledním obchodním dnem bude 31.7.2014.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy