RM-SYSTÉM»Události»UNIPETROL, a.s. - Akvizice 32,445% podílu Eni v České rafinérské

UNIPETROL, a.s. - Akvizice 32,445% podílu Eni v České rafinérské

07.07.2014 08:32

Společnost UNIPETROL, a.s. ("Unipetrol") informuje, že dne 3. července 2014 využila své předkupní právo a akceptovala nabídku od Eni International B.V. ("Eni"), na jejímž základě Unipetrol od společnosti Eni odkoupí 303 301 akcií společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. ("Česká rafinérská") odpovídající 32,445% podílu na základním kapitálu České rafinérské ("Transakce"). Kupní cena akcií ve výši 30 mil. euro (EUR), která ještě podléhá dodatečným úpravám před dokončením Transakce, bude financována z vlastních finančních zdrojů Unipetrolu.

 

Ke dni 3. července 2014 Unipetrol drží 67,555% podíl na základním kapitálu České rafinérské. Po dokončení Transakce, jež se očekává do konce roku 2014, za podmínky získaní příslušných povolení spojení, se Unipetrol stane jediným akcionářem České rafinérské se 100.00% podílem na základním kapitálu.

 

Transakce představuje oportunistickou akvizici s cílem získat nad Českou rafinérskou plnou kontrolu, být jediným subjektem rozhodujícím o kapitálových investicích, provést hlubší restrukturalizaci společnosti, dále zvýšit bezpečnost dodávek vstupních surovin pro petrochemickou výrobu pro pokračování rozvoje petrochemického businessu Unipetrolu, stejně jako posílit dlouhodobou přítomnost skupiny Unipetrol na českém trhu.

 

Česká rafinérská provozuje rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, v současnosti jediné dvě české rafinérie v provozu, s celkovou konverzní kapacitou 8,7 mil. tun ropy za rok. Ke dni 3. července 2014 společnost představuje společný podnik (joint-venture - JV) dvou akcionářů: UNIPETROL, a.s. s podílem 67,555 % a Eni International B.V. s podílem 32,445 %. Společnost byla založena v roce 1995 a v roce 2003 byl zahájen provoz společnosti v režimu přepracovací

 

 

 

V Praze, 3. července 2014

UNIPETROL, a.s.

Regulatorní oznámení č. 18/2014

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.