RM-SYSTÉM»Události»Personální změny v dozorčí radě Eurotelu

Personální změny v dozorčí radě Eurotelu

21.07.2004 00:00
Rozhodnutím jediného společníka byli dne 19. 7. 2004 novými členy dozorčí rady společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. jmenováni pánové Jiří Hurych a Martin Kovář, kteří nahradili rezignovavší členy pana Ondřeje Felixe a pana Adama Blechu.Ve středu 21.7. 2004 zvolila dozorčí rada společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na svém 5. zasedání pana Jiřího Hurycha do funkce předsedy dozorčí rady. Personální obsazení pozice místopředsedy zůstalo nezměněno, tuto funkci nadále zastává pan Zdeněk Hrubý.Jiří Hurych (*1968)Vystudoval SPŠ stavební v Mělníku. V letech 1991 - 1994 studoval na Graham School of Management, Saint Xavier University v Chicagu. Absolvoval řadu zahraničních kurzů a stáží v oblasti managementu a marketingu. V současnosti studuje na U. S. Business School – Rochester Institute of Technology v Praze. Profesní kariéru zahájil v roce 1994 v Kaučuku Kralupy. Od roku 1995 pracoval ve vedoucích pozicích v Komerční bance: ředitel Divize Segmenty a Produkty, náměstek ředitele Divize finanční trhy, náměstek Divize řízení obchodních divizí. Zabýval se marketingovými aktivitami, restrukturalizací různých jednotek společnosti, krizovým managementem a akvizicemi. V letech 2002 - 2004 zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Škoda Praha. Hovoří aktivně anglicky a pasivně ovládá němčinu a ruštinu.Mgr. Martin Kovář, Ph. D. (*1967) Vystudoval FTVS UK v Praze, získal doktorát na UK Praha v roce 2000. Dříve působil jako: člen Vládního výboru pro
Rozhodnutím jediného společníka byli dne 19. 7. 2004 novými členy dozorčí rady společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. jmenováni pánové Jiří Hurych a Martin Kovář, kteří nahradili rezignovavší členy pana Ondřeje Felixe a pana Adama Blechu.Ve středu 21.7. 2004 zvolila dozorčí rada společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. na svém 5. zasedání pana Jiřího Hurycha do funkce předsedy dozorčí rady. Personální obsazení pozice místopředsedy zůstalo nezměněno, tuto funkci nadále zastává pan Zdeněk Hrubý.Jiří Hurych (*1968)Vystudoval SPŠ stavební v Mělníku. V letech 1991 - 1994 studoval na Graham School of Management, Saint Xavier University v Chicagu. Absolvoval řadu zahraničních kurzů a stáží v oblasti managementu a marketingu. V současnosti studuje na U. S. Business School – Rochester Institute of Technology v Praze. Profesní kariéru zahájil v roce 1994 v Kaučuku Kralupy. Od roku 1995 pracoval ve vedoucích pozicích v Komerční bance: ředitel Divize Segmenty a Produkty, náměstek ředitele Divize finanční trhy, náměstek Divize řízení obchodních divizí. Zabýval se marketingovými aktivitami, restrukturalizací různých jednotek společnosti, krizovým managementem a akvizicemi. V letech 2002 - 2004 zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Škoda Praha. Hovoří aktivně anglicky a pasivně ovládá němčinu a ruštinu.Mgr. Martin Kovář, Ph. D. (*1967) Vystudoval FTVS UK v Praze, získal doktorát na UK Praha v roce 2000. Dříve působil jako: člen Vládního výboru pro ZPO poradce ministra práce a soc. věcí český vedoucí pilotu česko-britského vládního projektu MOLSA - Komunitní plánování ředitel projektu Počítače proti bariérám, Microsoft - N-CH77. Podílel se na dětských projektech S Internetem do Francie, Bull - N-CH77 Majácích, IOL - N-CH77 byl pověřen řízením Rady strategických partnerů projektu Internet do škol. Od roku 2002 je poradcem předsedy vlády pro ICT a sport. Pan Kovář aktivně sportuje (reprezentant ČR v plavání, OH Atlanta, Sydney - WR, zlato a bronz). Hovoří částečně německy, rusky a anglicky. Je aktivistou v nadacích a členem dozorčích orgánů občanských sdružení v neziskovém sektoru. Není členem žádné politické strany ani hnutí.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy