RM-SYSTÉM»Události»TATRA, a.s. - Zápis o insolvenci v obchodním rejstříku

TATRA, a.s. - Zápis o insolvenci v obchodním rejstříku

28.05.2014 15:06

Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 39 INS 13616/2014-A-2 ze dne 19.5.2014. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 19.5.2014 v 10:03 hodin.

Bližší informace dostupné přímo v Insolvenčním rejstříku.

V případě vstupu emitenta TATRA, a.s. do úpadku, přistoupí RM-S k vyloučení emise z obchodování na Mnohostranném obchodním systému.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy