RM-SYSTÉM»Události»Lázně Poděbrady - Valná hromada 27. 6. 2014

Lázně Poděbrady - Valná hromada 27. 6. 2014

28.05.2014 12:03

Pozvánka
Návrh - Jednací a hlasovací řád
Návrh - Změna stanov
Návrh - Výroční zpráva (obsahuje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, účetní závěrku 2013 a zprávu nezávislého auditora)
Zpráva dozorčí rady


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy