RM-SYSTÉM»Události»RMS Mezzanine, a.s. - Řádná valná hromada

RMS Mezzanine, a.s. - Řádná valná hromada

21.05.2014 16:26
Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s. se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00Praha 8, Česká republika, IČO: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 495 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 20. června 2014 od 10:00 hodin na adrese Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Pořad jednání včetně návrhů jednotlivých usnesení je dostupný na webových stránkách emitenta.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy