RM-SYSTÉM»Události»UNIPETROL, a.s. - Valná hromada

UNIPETROL, a.s. - Valná hromada

24.04.2014 15:55
Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. Sídlo: na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČO: 61672190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 3020, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. května 2014 od 11.00 hodin, v Konferenčním centru CITY, Praha 4-Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 3. Volba osob do orgánů valné hromady
 4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2013, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2013, řádné konsolidované účetní závěrky 31. prosinci 2013 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2013 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
 6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
 7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
 8. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2013
 9. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2013
 10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013
 11. Změny ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
 12. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
 13. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.
 14. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s. včetně podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku
 15. Závěr valné hromady

Více informací k nalezení v obchodním věstníku


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.