RM-SYSTÉM»Události»Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. - Valná hromada

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. - Valná hromada

24.04.2014 15:51
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006 Sídlo: Trutnov, Revoluční 19, PSČ 541 51, IČO: 60108711 svolává na den 26. května 2014 v 10.00 hodin řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve velkém sále Městského úřadu v Trutnově

Pořad jednání:

  1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2013, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2013, návrh na schválení účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2013
  5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
  6. Změna stanov společnosti
  7. Schválení smlouvy o výkonu funkce
  8. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy