RM-SYSTÉM»Události»Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - Oznámení o konání valné hromady

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. - Oznámení o konání valné hromady

16.04.2014 15:39
Představenstvo společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s., Sídlo: Mariánské Lázně, Masarykova 22/5, okres Cheb, IČO: 45359113 svolává řádnou valnou hromadu (dále VH) na 27. května 2014 ve 14.00 hodin do budovy Společenského domu Casino (u Hotelu Nové Lázně) Mariánské Lázně, Reitenbergerova 95/4

Program jednání:

 1. Zahájení VH, přivítání přítomných a kontrola schopnosti usnášení VH
 2. Předložení a schválení jednacího řádu VH
 3. Předložení a schválení návrhu na orgány VH
 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2013
 5. Předložení a schválení výroční zprávy, zprávy představenstva a zprávy o vztazích za rok 2013
 6. Předložení a schválení účetní závěrky zpracované ke dni 31. 12. 2013 a zprávy auditora
 7. Předložení a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2013
 8. Předložení a schválení změny stanov
 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady
 10. Předložení a schválení auditora
 11. Předložení a schválení zprávy o záměrech společnosti na rok 2014 a další léta
 12. Ukončení VH

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy