RM-SYSTÉM»Události»Česká spořitelna, a.s. - Oznámení o výplatě dividend

Česká spořitelna, a.s. - Oznámení o výplatě dividend

16.04.2014 13:57
Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, oznamuje, že řádná valná hromada České spořitelny, a.s. dne 23.4.2014 rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2013 a nerozděleného zisku předchozích let a jeho použití na výplatu dividend ve výši 9 120 mil Kč, tj. 60 Kč na jednu akcii, akcionářům zapsaným ve výpisu z registru emitenta ke dni 23.4.2014, 24.00 hod. Dividenda je splatná dnem 2.6.2014 a to tak, jak je uvedeno v přiloženém dokumentu

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.