RM-SYSTÉM»Události»CETV - Oznámení o Corporate action

CETV - Oznámení o Corporate action

16.04.2014 08:06
Dovolujeme si Vás informovat o úpisu dluhopisů a warrantů společnosti Central European Media Enterprises Ltd., který bude prostřednictvím RM-SYSTÉMu, české burzy cenných papírů a.s. (dále také "RMS") možné realizovat do 22.4.2014. Úpisu se budou moci zúčastnit stávající akcionáři, kteří drželi akcie CETV (ISIN BMG200452024) nakoupené na trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., a to ke konci obchodního dne 21.3.2014. Akcionáři, kteří drželi méně než 63 ks akcií CETV se úpisu nemohou zúčastnit.

Obecné informace k úpisu: Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (dále jen „společnost") se v rámci dohody s největším akcionářem, společností Time Warner, rozhodla pro úpis dluhopisů a warrantů, jež by měl společnosti přinést až 545 mil. USD. Úpisem se rozumí uplatnění práv k úpisu tzv. Jednotek v poměru 1 Jednotka za 1 právo k úpisu. Každá Jednotka se skládá z jednoho dluhopisu o jmenovité hodnotě 100 USD (jednostoamerickýchdolarů), s pevnou úrokovou sazbou 15,00 % p.a. a splatností v roce 2017, a dále z 21 jednotkových warrantů opravňujících držitele k budoucímu zakoupení jedné kmenové akcie emitenta třídy A (ISIN BMG200452024) v poměru 1 akcie za 1 warrant. Jednotkové warranty jsou uplatnitelné od druhého výročí jejich vydání až do čtvrtého výročí vydání, a to za realizační cenu 1 USD za akcii. Jednotky nejsou převoditelné a nebudou kótovány na žádném trhu cenných papírů. Dluhopisy a Jednotkové warranty budou vydávány samostatně a budou samostatně převoditelné. Dle vyjádření společnosti bude umožněn prodej Dluhopisů na trhu dle podmínek uvedených v prospektu vztahujícímu se k úpisu. Prostřednictvím RMS však nebude možné prodej investičních nástrojů uvedených v předcházející větě (tj. dluhopisů a warrantů) realizovat.


Poměr přidělování práv k úpisu: Za každých 62,0102 ks obdrží akcionář jedno právo k úpisu jedné Jednotky. Práva k úpisu nejsou dále dělitelná na zlomky, za menší počet akcií akcionář neobdrží žádné právo k úpisu ani finanční náhradu. Akcionáři, kteří v dané majetkové evidenci drželi méně než 63 ks akcií třídy A, tedy neobdrží dle výše uvedeného poměru žádná práva a úpisu se vůbec zúčastnit nemohou.
Upisovací poměr: Za 1 ks práva k úpisu CETV je možné upsat jednu Jednotku.
Upisovací cena jedné Jednotky: 100 USD
Termín podání pokynu k úpisu: do 22. dubna 2014
Způsob podání pokynu k úpisu: osobně na kterékoliv pobočce RM-SYSTÉMu, české burzy cenných papírů a.s. podepsáním zvláštního formuláře souvisejícího s úpisem (formulář přiložen).


Každý účastník úpisu na RMS je povinen se seznámit s prospektem úpisu vydaným dne 24.3.2014 zveřejněným na stránkách emitenta

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy