RM-SYSTÉM»Události»Změna obchodní firmy (názvu) OKD, a. s.

Změna obchodní firmy (názvu) OKD, a. s.

21.02.2002 00:00
Změna obchodní firmy (názvu) OKD, a. s. Dne 15.1.2002 nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, doručené nám dne 23.1.2002, ve věci změny obchodní firmy (názvu) OKD, a. s., a to doplnění dosavadní obchodní firmy (názvu) společnosti o příslušnost ke koncernu KARBON INVEST, a. s.
Změna obchodní firmy (názvu) OKD, a. s. Dne 15.1.2002 nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, doručené nám dne 23.1.2002, ve věci změny obchodní firmy (názvu) OKD, a. s., a to doplnění dosavadní obchodní firmy (názvu) společnosti o příslušnost ke koncernu KARBON INVEST, a. s.

Nová obchodní firma (název) společnosti je: OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

Dne 1.2.2002 byla tato změna provedena v registraci emitenta CP a registraci účtu majitele CP (změna neklíčových údajů) vedených Střediskem cenných papírů.

Zdroj:
Ing. Viktor Koláček
předseda představenstva

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.