RM-SYSTÉM»Události»Unipetrol - Dodatek ke smlouvě na dodávky ropy

Unipetrol - Dodatek ke smlouvě na dodávky ropy

01.04.2014 08:30

Společnost UNIPETROL, a.s. ("Unipetrol") informuje, že dne 28. března 2014 společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. a společnost PKN ORLEN S.A. podepsaly dodatek ("Dodatek") ke smlouvě na dodávky ropy, který zvyšuje měsíční dodávky ropy pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. o 50 tisíc tun ropy REBCO. Dodatek bude platný od 1. dubna 2014 do 30. června 2016 a Unipetrolu zajišťuje dodatečnou potřebu dodávek ropy ve spojitosti s vlastnickými právy ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (67,555% akcionářský podíl).

 

Tento Dodatek navazuje na dodatek, podepsaný dne 28. března 2014, ke smlouvě mezi společnostmi PKN ORLEN S.A. a Rosneft Oil Company ze dne 21. června 2013 na dodávky ropy REBCO pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.

 

PKN ORLEN S.A. je majoritním akcionářem společnosti UNIPETROL, a.s. s 62,99% akcionářským podílem.

UNIPETROL, a.s. drží 100% podíl na základním kapitálu společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

 

V Praze, 31. března 2013

UNIPETROL, a.s.

Regulatorní oznámení č. 8/2014

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.