RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise INTEL CORP., ISIN: US4581401001

Výplata dividendy u emise INTEL CORP., ISIN: US4581401001

21.03.2014 16:16
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 7. květen 2014 * Výše dividendy: USD 0,225 na jednu akcii * Předpokládaný den výplaty 2. červen 2014

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 7.5.2014, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy