RM-SYSTÉM»Události»Unipetrol - Upravené finanční výkazy k 30. září 2013

Unipetrol - Upravené finanční výkazy k 30. září 2013

07.03.2014 17:07
Upravené finanční výkazy k 30. září 2013 obsahují dodatečné vysvětlení změny prezentace vybraných dat ve srovnatelném období v konsolidovaném výkazu o finanční pozici, konsolidovaném výkazu zisků nebo ztrát a ostatního úplného výsledku, konsolidovaném výkazu o peněžních tocích s cílem zajistit konzistentní přístup s vykazováním dat v roce 2013. Tyto změny byly zahrnuty do některých řádků ve finančních výkazech, aby poskytly svým uživatelům lepší informace týkající se operací skupiny Unipetrol. Změny ve vykázání srovnávacího období jsou uvedeny v Příloze ke konsolidované účetní závěrce v bodu 4.20. „Změny ve srovnávacím období“. V Praze, 7. března 2014 UNIPETROL, a.s. Regulatorní oznámení č. 6/2014

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.