RM-SYSTÉM»Události»Změny ve vedení společnosti

Změny ve vedení společnosti

07.07.2004 00:00
Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 8. 6. 2004 odvolalo s účinností od 9. 6. 2004 pana Ing. Romana Koteckého z funkce ředitele sekce Logistika a pověřilo řízením této sekce pana Ing. Jaroslava Zvonaře s účinností od 9.6. 2004.Dozorčí rada na svém zasedání konaném dne 22. 4. 2004 na základě článku 18, odst.2 stanov společnosti opětovně zvolila do funkce člena představenstva pana Ing. Zdeňka Bauera s účinností od 1. 7. 2004.Vzhledem ke skutečnosti, že dne 31. 8. 2004 končí funkční období, člena dozorčí rady volených zaměstnanci, panu Pavlu Zahradníkovi, byl za nového člena do dozorčí rady volených zaměstnanci zvolen pan Miloš Morávek, a to s účinností od 1. 9. 2004.
Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 8. 6. 2004 odvolalo s účinností od 9. 6. 2004 pana Ing. Romana Koteckého z funkce ředitele sekce Logistika a pověřilo řízením této sekce pana Ing. Jaroslava Zvonaře s účinností od 9.6. 2004.Dozorčí rada na svém zasedání konaném dne 22. 4. 2004 na základě článku 18, odst.2 stanov společnosti opětovně zvolila do funkce člena představenstva pana Ing. Zdeňka Bauera s účinností od 1. 7. 2004.Vzhledem ke skutečnosti, že dne 31. 8. 2004 končí funkční období, člena dozorčí rady volených zaměstnanci, panu Pavlu Zahradníkovi, byl za nového člena do dozorčí rady volených zaměstnanci zvolen pan Miloš Morávek, a to s účinností od 1. 9. 2004.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.