RM-SYSTÉM»Události»TOMA, a.s. - Mimořádná valná hromada společnosti

TOMA, a.s. - Mimořádná valná hromada společnosti

28.02.2014 12:47
Představenstvo akciové společnosti TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČ: 18152813, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464, svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Aleše Hodiny, dat.nar. 29.11.1972, bytem Na Klínu 736, 332 02 Starý Plzenec, v souladu s § 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK) a v souladu se stanovami společnosti, Mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 28.3.2014 od 9:00 hodin, ve školící místnosti, v budově vedení společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice

Pořad mimořádné valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Odvolání a volba člena představenstva společnosti
  4. Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti
  5. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy