RM-SYSTÉM»Události»Telefónica CR se pravděpodobně přejmenuje na M Telecom

Telefónica CR se pravděpodobně přejmenuje na M Telecom

25.02.2014 15:30
Míra nezaměstnanosti v lednu vzrostla na 8,6 %. Ke konci ledna tak hledalo práci 629.274 lidí. Index spotřebitelských cen v lednu meziročně klesl na 0,2 %, meziměsíčně pak rostl o 0,1 %. Domácí ekonomika v závěru roku po očištění o cenové, sezónní a kalendářní vlivy nečekaně silně posílila, když HDP mezičtvrtletně vzrostlo o 1,6 %. Na meziroční bázi rostlo HDP o 0,8 %. Dovozní ceny v prosinci meziročně vzrostly o 3,8 %, vývozní ceny vzrostly o 6 %. Index RM v 7. týdnu zahájil na hodnotě 2.102,47 bodu a v 8. týdnu uzavíral na hodnotě 2.183,87 bodu (+3,87 %). Objem obchodů ve sledovaném období přesáhl 169 mil. Kč.

Erste Group výrazně klesne zisk
Zisk Erste Group za rok 2013 by měl dosáhnout hodnoty přibližně 60 mil. EUR, což je výrazně méně než v předchozím roce, kdy rakouská banka vytvořila zisk 483,5 mil. EUR. Erste oznámila, že přestože provozní výsledek, náklady rizika a výkon rumunské dcery BCR byly v souladu s očekáváním, na čistý zisk bude mít vliv odpis goodwillu a daňové vlivy. Návrh na výplatu dividendy bude představen v rámci prezentace výsledků za 4. čtvrtletí.

CME hrozí snížení ratingu
Mediální skupině CME hrozí snížení ratingu ze strany S&P. Ratingová agentura zahájila revizní režim pro současný rating dlouhodobých závazků. Aktuálně se rating nachází na stupni „B-„ a pokud nedojde k posílení likvidity, hrozí společnosti návrat do kategorie „CCC".
Společnost Federated Investors snížila svůj podíl v CME na 5,33 %. Aktuálně tak společnost drží 7,17 mil. kusů akcií, tedy přibližně o 1 mil. kusů méně.

Management komerční banky navrhuje dividendu 230 Kč na akcii
Komerční banka reportovala ve 4. čtvrtletí provozní výnosy 7,61 mld. Kč. Čistý úrokový výnos dosáhl 5,33 mld. Kč, výrazněji zaostal zisk z finančních operací, kde došlo k jednorázovému odpisu z důvodu přecenění derivátů ve výši 141 mil. Kč. Tvorba rezerv a opravných položek dosáhla 395 mil. Kč. Čistý zisku za 4. čtvrtletí banka vykázala ve výši 2,97 mld. Kč.
Za celý rok 2013 poklesl zisk o 10 % na 12,53 mld. Kč. Slabší byly i celkové provozní výnosy ve výši 30,89 mld. Kč, což je meziročně o 5,4 % méně. Management navrhne valné hromadě zachování dividendy ve výši 230 Kč, což by znamenalo navýšení výplatního poměru. Finanční ředitel banky očekává pro rok 2014 růst úvěrového portfolia o 6 - 7 %, blíže výhled banka nekomentovala.

NWR v závěru roku hospodařila s kladnou EBITDA ve výši 40 mil. EUR
Společnost NWR dokázala v závěru roku díky realizaci úsporného plánu hospodařit s kladným provozním výsledkem, když EBITDA dosáhla 40 mil. EUR, což překonalo očekávání trhu.
V kontextu obtížných podmínek na trhu vedení však přistoupilo k dalšímu snížení hodnoty aktiv o 497 mil. Kč, což výrazně ovlivnilo další část výsledovky. Ztráta z pokračujících činností tak dosáhla 466 mil. EUR. Vedení oznámilo, že snížilo odhad prokazatelných a vytěžitelných zásob uhlí na 64 mil. tun z původních 184 mil. tun uhlí.
Za celý rok 2013 firma snížila výnosy o víc než čtvrtinu na 850 mil. EUR, EBITDA byla mírně záporná ve výši 10 mil. EUR a celková ztráta dosáhla 914,4 mil. EUR.
Společnost zakončila rok s volnou hotovostí v objemu 184 mil. EUR. Mezičtvrtletně se hotovost navýšila, když se pozitivně projevil prodej koksovny. Celkový čistý dluh dosahuje výše 625 mil. EUR.

Telefónica CR spustila vysokorychlostní datovou síť pro mobilní telefony
Telekomunikační společnost spustila vysokorychlostní datovou síť LTE kromě tabletů a modemů i v mobilních telefonech. Síť bude ze začátku přístupná v širším centru Prahy a v Brně, pokrytí se bude postupně rozšiřovat.

Telefónica Czech Republic se pravděpodobně přejmenuje na M Telecom
Představenstvo společnosti Telefónica CR svolává na 12. 3. 2014 řádnou valnou hromadu. Akcionáři budou primárně schvalovat změny v dozorčí radě a změnu stanov. Na programu jednání není projednání činnosti a hospodářských výsledků. Součástí navrhovaných změn stanov společnosti je změna obchodního názvu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. na M Telecom, a.s.

Změna doporučení pro ČEZ
JPMorgan zvýšila cílovou cenu pro akcie společnosti ČEZ na 610 Kč z předchozích 490 Kč. Doporučení bylo zvýšeno ze stupně „neutral" na stupeň „overweight".
Analytici Wood&Co doporučují vyměnit pozici v polské energetické firmě PGE za pozici v akciích domácí energetické firmy ČEZ.

Změna doporučení pro Komerční banku
Společnost Renaissance Capital zvýšila cíl pro akcie Komerční banky na 4.705 Kč z předchozích 3.960 Kč. Doporučení bylo ponecháno na stupni „držet".

Jan Kostrhoun


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy