RM-SYSTÉM»Události»Unipetrol - Nákup zásob ropy a rafinérských produktů od společnosti Shell

Unipetrol - Nákup zásob ropy a rafinérských produktů od společnosti Shell

03.02.2014 08:44

Společnost UNIPETROL, a.s. ("Unipetrol") informuje, že dne 31. ledna 2014 společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. ("UNIPETROL RPA"), 100% vlastněná dceřiná společnost společnosti UNIPETROL, a.s., podepsala smlouvu se společností Shell Czech Republic a.s. ("Shell Czech Republic"), na jejímž základě UNIPETROL RPA získá zásoby ropy a rafinérských produktů společnosti Shell Czech Republic týkající se 16,335% podílu společnosti Shell Overseas Investments B.V. na základním kapitálu společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Částka 1 496 mil. korun, odpovídající přibližně 95 % celkové kupní ceny za zásoby, byla zaplacena dnes 31. ledna 2014. Zbývající část bude zaplacena do konce prvního čtvrtletí 2014.

V Praze, 31. ledna 2014

UNIPETROL, a.s.

Regulatorní oznámení č. 4/2014

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.