RM-SYSTÉM»Události»Unipetrol - Upravená pololetní zpráva 2013

Unipetrol - Upravená pololetní zpráva 2013

17.01.2014 07:06

Upravená pololetní zpráva 2013 a finanční výkazy za šestiměsíční období končící 30. červnem 2013 obsahují dodatečné vysvětlení změny vykázání vybraných položek srovnávacího období v konsolidovaném výkazu zisku nebo ztráty a ostatního úplného výsledku a konsolidovaného výkazu o peněžních tocích z důvodu zajištění konzistentního postupu s prezentací dat v roce 2013, podle změn již provedených v auditovaných ročních výkazech za rok 2012 nebo změn přijatých od 1.1.2013. Změny byly provedeny v prezentaci některých pozic finančních výkazů proto, aby uživatel finančních výkazů obdržel lepší informace týkající se hospodaření Skupiny Unipetrol. Změny ve vykázání srovnávacího období jsou uvedeny v Příloze ke konsolidované účetní závěrce v bodu 18 „Změny ve vykázání srovnávacího období".

V Praze, 16. ledna 2014

UNIPETROL, a.s.

Regulatorní oznámení č. 1/2014

Přiložený dokument ke stažení



RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.