RM-SYSTÉM»Události»Informace o průběhu řádné valné hromady, konané 18. 6. 2004

Informace o průběhu řádné valné hromady, konané 18. 6. 2004

28.06.2004 00:00
Dne 18.6.2004 proběhla XII. řádná valná hromada společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Valná hromada:- schválila orgány valné hromady, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů- schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2003- schválila řádnou účetní závěrku za rok 2003, způsob rozdělení zisku (dividendy nejsou v rozdělení zisku obsaženy), výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady a stanovení odměn určených pro členy představenstva a dozorčí rady- novými členy představenstva byli zvoleni p. Pierre Etinne Segre a Ing. Antonín Stibůrek (dne 18.6.2004 skončil výkon funkce člena představenstva p. Henrimu Sylvestrovi a Ing. Ladislavu Cabejškovi,MBA na základě odstoupení z funkce člena představenstva)- novým členem dozorčí rady byl zvolen PhDr. Pavel Kavka (dnem 18.6.2004 skončil výkon funkce člena dozorčí rady Ing. Dagmar Suškové na základě odstoupení z funkce člena dozorčí rady)- schválila smlouvy o výkonu funkce.
Dne 18.6.2004 proběhla XII. řádná valná hromada společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Valná hromada:- schválila orgány valné hromady, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů- schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2003- schválila řádnou účetní závěrku za rok 2003, způsob rozdělení zisku (dividendy nejsou v rozdělení zisku obsaženy), výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady a stanovení odměn určených pro členy představenstva a dozorčí rady- novými členy představenstva byli zvoleni p. Pierre Etinne Segre a Ing. Antonín Stibůrek (dne 18.6.2004 skončil výkon funkce člena představenstva p. Henrimu Sylvestrovi a Ing. Ladislavu Cabejškovi,MBA na základě odstoupení z funkce člena představenstva)- novým členem dozorčí rady byl zvolen PhDr. Pavel Kavka (dnem 18.6.2004 skončil výkon funkce člena dozorčí rady Ing. Dagmar Suškové na základě odstoupení z funkce člena dozorčí rady)- schválila smlouvy o výkonu funkce.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy