RM-SYSTÉM»Události»Sdělení FNM ČR

Sdělení FNM ČR

14.02.2002 00:00
V souvislosti s přijatým usnesením vlády České republiky č. 1342 ze dne 17.12.2001 a uzavřenou Smlouvou o koupi akcií společnosti Transgas, a.s., a regionálních plynárenských distribučních společností mezi FNM ČR a RWE Gas AG ze dne 29.1.2002 dojde k převodu kmenových akcií na majitele, kmenových akcií na jméno a akcií se zvláštními právy.

Zdroj:
Sdělení FNM ČR
V souvislosti s přijatým usnesením vlády České republiky č. 1342 ze dne 17.12.2001 a uzavřenou Smlouvou o koupi akcií společnosti Transgas, a.s., a regionálních plynárenských distribučních společností mezi FNM ČR a RWE Gas AG ze dne 29.1.2002 dojde k převodu kmenových akcií na majitele, kmenových akcií na jméno a akcií se zvláštními právy.

Zdroj:
Sdělení FNM ČR

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.