RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka, a.s. - Informace o konání mimořádné valné hromady

Komerční banka, a.s. - Informace o konání mimořádné valné hromady

23.12.2013 08:20
Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka“),

která se bude konat dne 28. ledna 2014 od 13.00 hodin na adrese náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00 , v zasedací místnosti v přízemí budovy

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Změna stanov
  4. Závěr

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. leden 2014. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Komerční banky, a. s., k tomuto rozhodnému dni.

Další informace na stránkách emitenta

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy