RM-SYSTÉM»Události»Unipetrol - Úvěr 4 mld. Kč od PKN Orlen Unipetrolu

Unipetrol - Úvěr 4 mld. Kč od PKN Orlen Unipetrolu

16.12.2013 07:48
UNIPETROL, a.s. („Unipetrol") informuje, že dne 12. prosince 2013 společnost podepsala smlouvu o střednědobém úvěru („Smlouva") s majoritním akcionářem - společností PKN Orlen SA, která drží 62,99% podíl na základním kapitálu. Unipetrol na základě Smlouvy obdrží střednědobý úvěr ve výši 4 mld. Kč. Účelem úvěru je diverzifikace zdrojů financování Unipetrolu a prodloužení splatnosti.

Úvěr bude rozdělen do dvou tranší, každá v částce 2 mld. Kč. Unipetrol obdrží první tranši 17. prosince 2013 a druhou tranši 23. ledna 2014.

Úvěr bude mít tříletou splatnost, každá tranše 36 měsíců po jejím obdržení. Úroky budou placeny pololetně a budou vázány na šestiměsíční sazbu PRIBOR plus fixní marži. Úrokové náklady odpovídají aktuálně převládajícím tržním podmínkám pro tříleté úvěry poskytované v české koruně.

V Praze, 13. prosince 2013

UNIPETROL, a.s.

Povinné oznámení č. 25/2013

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.