RM-SYSTÉM»Události»VGP - Veřejná nabídka dluhopisů v Belgii

VGP - Veřejná nabídka dluhopisů v Belgii

25.11.2013 12:57
Veřejná nabídka dluhopisů v Belgii v minimálním objemu 40 miliónů € a maximálním objemu 75 miliónů €

VGP NV oznamuje, že učiní veřejnou nabídku dluhopisů se splatností 6. prosince 2018 v předpokládaném minimálním objemu 40 miliónů € a maximálním objemu 75 miliónů €.

Dluhopisy budou úročeny fixní sazbou 5.10% (brutto) ročně.

Dluhopisy budou vydány v nominální hodnotě 1,000 €. Období pro upisování je stanoveno od 22. listopadu 2013 do 29. listopadu 2013 včetně, s výhradou předčasného ukončení upisování. Vydání dluhopisů je plánováno na 6. prosince 2013. Byla podána žádost o uvedení dluhopisů na regulovaném trhu NYSE Euronext Brusel a o jejich přijetí k obchodování na tomto trhu.

KBC Bank NV bude jednat jako výhradní manažer a aranžér pro tuto emisi.

Úplný prospekt cenného papíru s detailními informacemi o transakci a jejích podmínkách v anglickém jazyce, jakož i jeho zkrácené shrnutí v holandštině a ve francouzštině, je od 20. listopadu 2013 (před otevřením burzy) zdarma k dispozici v sídle VGP NV. Nabídka může být od 20. listopadu 2013 konzultována prostřednictvím webových stránek VGP NV (www.vgpparks.eu) nebo prostřednictvím KBC Bank NV, a to na všech pobočkách této banky, prostřednictvím vašich KBC privátních bankovních poradců, přes KBC call centrum (tel. číslo + 32 (0)78 152 153) nebo na webových stránkách KBC (www.kbc.be/vgp).

Výnosy z dluhopisů budou primárně použity k investicím do pozemků a k výstavbě v Německu.

Více informací

Jan Van Geet
Generální ředitel
Tel. + 420 602 404 790
E-mail: jan.van.geet@vgpparks.eu

 

Dirk Stoop
Finanční ředitel
Tel.+32 2 737 74 06
E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy