RM-SYSTÉM»Události»PEGAS NONWOVENS dosáhl ve třetím čtvrtletí 2013 ukazatele EBITDA ve výši 8,8 milionu EUR

PEGAS NONWOVENS dosáhl ve třetím čtvrtletí 2013 ukazatele EBITDA ve výši 8,8 milionu EUR

25.11.2013 12:51
LUCEMBURK/ZNOJMO (21. listopadu 2013) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě neauditovaných výsledků v prvních devíti měsících tohoto roku celkových konsolidovaných výnosů 146,0 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 4,2 %.

Meziroční růst výnosů byl způsoben vyššími prodeji hotových výrobků (zejména v prvním čtvrtletí roku) a dále pak mírným nárůstem cen polymerů. V samotném třetím čtvrtletí 2013 se celkové výnosy meziročně zvýšily o 0,1 % na 47,9 milionu EUR. Meziroční pokles cenových indexů polymerů rozhodných pro tvorbu prodejních cen hotových výrobků ve třetím čtvrtletí tohoto roku vykompenzoval prodeje z postupně nabíhající produkce v Egyptě.

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činila v prvních devíti měsících roku 2013 27,9 milionu EUR a klesla tak oproti předchozímu roku o 3,2 %. Na poklesu ukazatele EBITDA se podílel nárůst osobních nákladů na základě přecenění opčního akciového plánu na reálnou hodnotu a v důsledku vyššího počtu zaměstnanců v souvislosti s novým závodem v Egyptě. Dobrá výkonnost v oblasti prodejů z počátku roku byla postupně vykompenzována nižšími než plánovanými výsledky v oblasti výroby. Vliv mechanismu přenesení cen vstupních materiálů byl v meziročním hodnocení mírně pozitivní. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku se ukazatel EBITDA snížil v porovnání s třetím čtvrtletím 2012 o 22,2 % na 8,8 milionu EUR. Meziroční srovnání bylo z velké části ovlivněno nadstandardně vysokou hodnotou EBITDA dosaženou ve třetím čtvrtletí loňského roku z titulu významně pozitivního dopadu mechanismu přenesení cen. Na poklesu ukazatele EBITDA se rovněž podílel nárůst osobních nákladů, zejména v souvislosti s přeceněním opcí a vyšší počet plánovaných výrobních odstávek.

Provozní zisk (EBIT) činil v prvních devíti měsících tohoto roku 18,6 milionu EUR, což představuje meziroční pokles o 6,1 %. V samotném třetím čtvrtletí 2013 se provozní zisk meziročně snížil o 38,0 % na 5,2 milionu EUR. Na výši provozního výsledku se nepříznivě podílela nižší provozní výkonnost a vyšší odpisy.

Čistý zisk dosáhl v prvních devíti měsících roku 2013 hodnoty 9,1 milionu EUR, což je meziročně o 48,9 % méně, primárně kvůli nerealizovaným kurzovým rozdílům. Ve třetím čtvrtletí 2013 Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 2,3 milionu EUR, o 72,9 % méně než ve stejném období roku 2012, a to vlivem nižší provozní výkonnosti, vyšších odpisů, kurzových změn a nárůstem úrokových nákladů.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy