RM-SYSTÉM»Události»Akciové společnosti Unipetrol loni rostly tržby i zisk

Akciové společnosti Unipetrol loni rostly tržby i zisk

12.02.2002 00:00
'Podle předběžných neauditovaných výsledků dosáhla akciová společnost Unipetrol, mateřská společnost skupiny Unipetrol, za rok 2001 zisku před zdaněním ve výši 99,2 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2000, kdy zisk činil 90,4 mil. Kč, to představuje téměř desetiprocentní nárůst. Celkové tržby společnosti loni činily 240,3 mil. Kč, tedy o téměř 90 mil. Kč více, než v roce 2000. Na zvýšení celkových tržeb se výrazně odrazilo jednak rozšíření komplexních služeb, které Unipetrol poskytoval jednotlivým dceřiným společnostem, dále nově založené středisko IT a odměna za ušetřené náklady na logistiku celé skupiny Unipetrol. Celková aktiva společnosti se oproti roku 2000 zvýšila o 2 miliardy Kč na 32,3 mld. Kč.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2001

(neauditované, podle českých účetních standardů)

'Podle předběžných neauditovaných výsledků dosáhla akciová společnost Unipetrol, mateřská společnost skupiny Unipetrol, za rok 2001 zisku před zdaněním ve výši 99,2 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2000, kdy zisk činil 90,4 mil. Kč, to představuje téměř desetiprocentní nárůst. Celkové tržby společnosti loni činily 240,3 mil. Kč, tedy o téměř 90 mil. Kč více, než v roce 2000. Na zvýšení celkových tržeb se výrazně odrazilo jednak rozšíření komplexních služeb, které Unipetrol poskytoval jednotlivým dceřiným společnostem, dále nově založené středisko IT a odměna za ušetřené náklady na logistiku celé skupiny Unipetrol. Celková aktiva společnosti se oproti roku 2000 zvýšila o 2 miliardy Kč na 32,3 mld. Kč.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2001

(neauditované, podle českých účetních standardů)

Řádek

UNIPETROL, a.s. (nekonsolidované)

Výkony

tis.Kč

04

240 298

HV před zdaněním

tis.Kč

61

99 719

Daň z příjmu

tis.Kč

48+55

8 584

HV za účetní období

tis.Kč

60

91 135

Aktiva celkem

tis.Kč

001

32 332 296

z toho:

Pohl za ups.vl. kapitálem

tis.Kč

002

0

Stálá aktiva

tis.Kč

003

30 419 382

Oběžná aktiva

tis.Kč

028

1 374 517

Ostatní aktiva

tis.Kč

055

538 397

Pasiva celkem

tis.Kč

061

32 332 296

z toho:

Vlastní kapitál

tis.Kč

062

19 365 854

Základní kapitál

tis.Kč

064

18 133 476

Cizí zdroje

tis.Kč

079

12 443 424

Bankovní úvěry

tis.Kč

101

5 372 649

Ostatní pasiva

tis.Kč

105

523 018Zdroj:
Tomáš
Jursík
UNIPETROL, a.s'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.