RM-SYSTÉM»Události»Unipetrol - Dlouhodobá smlouva na dodávky hnědého uhlí

Unipetrol - Dlouhodobá smlouva na dodávky hnědého uhlí

13.11.2013 08:34
UNIPETROL, a.s. informuje, že dne 12. listopadu 2013 společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., 100% vlastněná dceřiná společnost společnosti UNIPETROL, a.s., podepsala smlouvu se společností Severní energetická a.s. na dlouhodobé dodávky hnědého uhlí společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Smlouva je platná od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2017. Smlouva zahrnuje rovněž opci pro Unipetrol na prodloužení délky trvání smlouvy za rok 2017 na roky 2018 – 2021. Tato opce může být využita do 30. června 2014.

Roční dodávky hnědého uhlí dosáhnou přibližné úrovně až 1 mil. tun, zahrnující fixní i volitelný objem. Na základě svých provozních potřeb může společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. využít opci na dodávky volitelného objemu. Roční peněžitá hodnota dodaného hnědého uhlí v průběhu trvání smlouvy bude záviset na benchmarkových cenách ARA a měnovém kurzu koruny vůči americkému dolaru. Ke dni podpisu smlouvy činí odhadovaná hodnota dodávek na základě dnešních cen v průběhu osmi let 2014 - 2021 včetně opcí přibližně 4,4 mld. korun.

 

Smlouva je plně v souladu se Strategií skupiny Unipetrol 2013-2017, jež byla oznámena v červnu. Smlouva sleduje cíle Strategie, jež plánují další rozvoj stávajících hospodářských oblastí Unipetrolu, v tomto případě prostřednictvím stabilních a spolehlivých energetických dodávek k zajištění energetických potřeb Unipetrolu v souvislosti s plánovaným rozvojem petrochemického segmentu.

V Praze, 12. listopadu 2013

UNIPETROL, a.s.

Povinné oznámení č. 23/2013

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.