RM-SYSTÉM»Události»Unipetrol - Akvizice 16,335% podílu Shellu v České rafinérské

Unipetrol - Akvizice 16,335% podílu Shellu v České rafinérské

07.11.2013 13:09
Společnost UNIPETROL, a.s. (“Unipetrol”) informuje, že dne 7. listopadu 2013 podepsala se společností Shell Overseas Investments B.V. (“Shell”) smlouvu o nákupu akciového podílu (share purchase agreement – SPA), na jejímž základě Unipetrol od Shellu získá 152 701 akcií společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (“Česká rafinérská”) odpovídající 16,335% podílu na základním kapitálu (“Transakce”). Kupní cena akcií ve výši 27,2 mil. dolarů (USD) bude financována z vlastních finančních zdrojů Unipetrolu.

Transakce představuje oportunistickou akvizici plně v souladu se Strategií skupiny Unipetrol 2013-2017, oznámenou v červnu 2013, jež podporuje její realizaci prostřednictvím zvýšení bezpečnosti dodávek vstupních surovin pro petrochemicky segment, rychlejší implementace iniciativ v rámci zvyšování provozní efektivnosti (Provozní dokonalost / Operational Excellence), a posílení dlouhodobé přítomnosti na českém trhu.

 

Ke dni podpisu smlouvy o nákupu akciového podílu, 7. listopadu 2013, Unipetrol drží 51,22% podíl na základním kapitálu České rafinérské. Po dokončení Transakce, jež se očekává na začátku roku 2014, vzroste akcionářský podílu Unipetrolu na 67,555 % základního kapitálu. Unipetrol si navíc v České rafinérské zajistí kvalifikovanou většinu hlasů s hranicí 67,5 %.

 

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. provozuje rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, v současnosti jediné dvě české rafinérie v provozu, s celkovou konverzní kapacitou 8,7 mil. tun ropy za rok. Ke dni 7. listopadu 2013 společnost představuje společný podnik (joint-venture - JV) tří akcionářů: UNIPETROL, a.s. s podílem 51,22 %; ENI International B.V. s podílem 32,445 %; a Shell Overseas Investments B.V. s podílem 16,335 %. Společnost byla založena v roce 1995 a v roce 2003 byl zahájen provoz společnosti v režimu přepracovací rafinérie na principu jednotky „cost-plus" bez jakýchkoliv vlastních prodejních aktivit.

V Praze, 7. listopadu 2013

UNIPETROL, a.s.

Povinné oznámení č. 22/2013

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.