RM-SYSTÉM»Události»TOMA, a.s. - Mimořádná valná hromada 2013

TOMA, a.s. - Mimořádná valná hromada 2013

07.11.2013 11:52
Představenstvo akciové společnosti TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, IČ: 18152813, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464 Společnosti svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 13.12.2013 od 10.30 hodin, ve školící místnosti, v budově vedení společnosti TOMA, a.s., tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Projednání a schválení změny stanov společnosti
  4. Projednání a schválení smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti
  5. Závěr

Více informací v přiloženém dokumentu

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy