RM-SYSTÉM»Události»KAROSERIA a.s. - Oznámení o konání Mimořádné valné hromady 2013

KAROSERIA a.s. - Oznámení o konání Mimořádné valné hromady 2013

07.11.2013 10:32
Představenstvo společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 776, IČ 46347453 svolává mimořádnou valnou hromadu na den 5. prosince 2013 od 10.30 hodin s místem konání Brno, Heršpická 758/13 v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 28. listopad 2013. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Projednání a schválení změny stanov společnosti
  4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti
  5. Závěr valné hromady

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy