RM-SYSTÉM»Události»Konsolidované neauditované hospodářské výsledky Komerční banky, a.s. za 3. čtvrtletí 2013

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky Komerční banky, a.s. za 3. čtvrtletí 2013

07.11.2013 08:01
Praha, 7. listopadu 2013 – Komerční banka vykázala ke konci třetího čtvrtletí 2013 meziroční nárůst objemu úvěrů poskytnutých klientům o 2,9 % na 475,7 miliardy Kč. Objem vkladů klientů stoupl o 4,8 % na 592,0 miliard Kč. Konsolidovaný čistý zisk připadající na akcionáře poklesl o 12,5 % na 9,6 miliardy Kč, po očištění o jednorázové položky činil meziroční pokles 7,7 %.

I přes nárůst obchodních objemů KB se konsolidované výnosy meziročně snížily o 5,8 % na 23,3 miliardy Kč, ovlivněny několika jednorázovými položkami zaúčtovanými v loňském roce. Pokles výnosů očištěných o jednorázové položky o 3,8 % byl způsoben především velmi nízkými tržními úrokovými sazbami, které omezovaly výnos z reinvestování likvidity, a nižšími cenami u některých bankovních služeb.
Zároveň KB dosáhla dalších úspor provozních výdajů, ty poklesly o 1,7 % na 9,7 miliardy Kč.
V souladu se stabilní a dobrou kvalitou portfolia aktiv se náklady rizika téměř nezměnily, mírně klesly o 0,1 % na 1,3 miliardy Kč.
I ve srovnání se zvýšenými kapitálovými požadavky České národní banky pro systémově důležité finanční instituce udržuje Komerční banka svou zásobu kapitálu a likvidity na solidní úrovni. Skupina vykázala ke konci třetího čtvrtletí jádrovou Tier 1 kapitálovou přiměřenost ve výši 16,7 %. Likvidita vykázaná poměrem čistých úvěrů a depozit (bez započtení klientských aktiv v penzijních fondech) byla 79,6 %.


Hlavní události ve třetím čtvrtletí

  • Meziroční růst portfolia hypoték dosáhl 8,4 % a objem spotřebitelského úvěrování ve třetím čtvrtletí viditelně narostl jak v KB, tak ve společnosti ESSOX.
  • Objem aktiv v podílových fondech stoupl o 13,8 %, rezerv v životním pojištění o 19,5 % a aktiv v penzijních fondech o 10,0 % v souladu se strategickým cílem KB nabízet výhodnádlouhodobá řešení pro úspory i v současném prostředí nízkých úrokových sazeb.
  • Kapacita KB poskytovat úvěry českým spotřebitelům a podnikům a pokračovat v dosavadní politice vyplácení spravedlivě a obezřetně určené části čistého zisku akcionářům zůstává přiměřená, s ohledem na nové kapitálové požadavky vyhlášené Českou národní bankou.

Více informací v přiložených dokumentech

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy