RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka, a.s. - Oznámení o kapitálových rezervách

Komerční banka, a.s. - Oznámení o kapitálových rezervách

21.10.2013 18:23
Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, oznamuje,

že Česká národní banka, jako orgán vykonávající dohled nad českým bankovním systémem, informovala KB o některých aspektech svého přístupu k zavádění opatření vyplývajících z evropské směrnice o kapitálových požadavcích (Směrnice EU č. 2013/36/EU; CRD IV) a z evropského nařízení o kapitálových požadavcích (Nařízení EU č. 575/2013, CRR), ve vztahu k českému bankovnímu systému a zvlášť ke KB.


Ve vztahu ke kapitálovým rezervám zaváděným CRD IV:

  • bezpečnostní rezerva ve výši 2,5% Common Equity Tier 1 kapitálu bude aplikována plošně na všechny instituce od 1. ledna 2014;
  • proticyklická kapitálová rezerva bude v nejbližších letech aplikována ve výši 0% (nula) proexpozice v české ekonomice;
  • kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika je posuzována ČNB na základě klíčových faktorů, mezi něž patří relativní velikost banky, její provázanost s ostatními prvky finančníhosystému země, stupeň nenahraditelnosti banky a míra komplexnosti struktur banky. ČNBinformovala KB, že na základě ohodnocení systémové významnosti KB by sazba rezervy asystémové riziko měla činit 2,5%. Definitivní výše sazby bude stanovena v návaznosti napřijetí zákona k implementaci CRD IV a CRR. Podle ČNB, rezerva na systémové rizikonenahrazuje, ale doplňuje požadavky podle Pilíře 2 platného rámce regulace kapitálu.

ČNB rovněž sdělila KB, že další informace k implementaci opatření a diskrecí vyplývajících z CRD IV a CRR bude poskytovat průběžně podle postupu legislativního procesu. KB si udržuje robustní kapitálovou pozici. Při současném stavu porozumění metodologiím určení kapitálových požadavků a očekávání budoucích požadavků na vybavenost kapitálem KB předpokládá, že uvedené požadavky splní i při zachování rozvoje úvěrování českých podniků a občanů, a pokračování své současné politiky vyplácet spravedlivě a obezřetně určenou část čistého zisku akcionářům.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy