RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Tesla Karlín a.s.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti Tesla Karlín a.s.

18.10.2013 10:17
Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1520, IČ 45273758 svolává mimořádnou valnou hromadu na den 21. listopadu 2013 od 11.00 hodin s místem konání Brno, Heršpická 758/13, v zasedací místnosti ve 2. patře administrativní budovy společnosti KAROSERIA a.s.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 14. listopad 2013.
Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Projednání a schválení změny stanov společnosti
  4. Závěr valné hromady

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy