RM-SYSTÉM»Události»Změna statutů fondů AKRO

Změna statutů fondů AKRO

10.10.2013 12:39

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 27. 9. 2013 došlo k vydání nových znění statutů fondů:

  • AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
  • AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
  • AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
  • AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

Změny statutů vychází z jiných právních skutečností, ke kterým došlo při obhospodařování podílových fondů, a to:

  • na základě rozhodnutí ČNB o změně depozitáře došlo v článku XI. k promítnutí této změny do statutů všech podílových fondů obhospodařovaných společností AKRO.
  • na základě uzavření smlouvy ze dne 27. 6. 2013, kterou byly sjednány podmínky se společností Bloomberg Tradebook Europe Limited, se sídlem City Gate House, 39-45 Finsbury Square, London EC2A 1PQ pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry pro podílové fondy, došlo v § 79, článku XII k promítnutí této změny do statutů všech podílových fondů obhospodařovaných společností AKRO.

V souvislosti se změnou statutů byla upravena i sdělení klíčových informací.

Webové stránky emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy