RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise MICROSOFT CORP., ISIN: US5949181045

Výplata dividendy u emise MICROSOFT CORP., ISIN: US5949181045

23.09.2013 15:29
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 21. listopadu 2013 * Výše dividendy (před zdaněním): USD 0,28 na jednu akcii * Předpokládaný den výplaty 12. prosince 2013

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 21.11.2013, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy