RM-SYSTÉM»Události»Výsledky jednání valné hromady, konané dne 17.6. 2004

Výsledky jednání valné hromady, konané dne 17.6. 2004

17.06.2004 00:00
Akcionáři akciové společnosti UNIPETROL, a.s. dnes na řádné valné hromadě schválili řádnou účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2003 (s aktivy a pasivy ve výši 33,5 miliardy korun, tržbami 228,8 miliónu korun a ztrátou 220,2 miliónu korun) i konsolidovanou účetní závěrku ke stejnému datu (s aktivy a pasivy ve výši 70,9 miliardy korun, tržbami 67,9 miliardy korun a ziskem 87,7 miliónu korun).Akcionáři schválili rozhodnutí o vypořádání a úhradě ztráty za rok 2003 a to s následujícím usnesením: Řádná valná hromada rozhoduje, aby ztráta ve výši 220,2 miliónu korun vytvořená v roce 2003 byla v souladu s článkem 25, odstavce 4), Stanov společnosti, uhrazena z výsledku budoucí podnikatelské činnosti a převedena na vrub účtu „neuhrazená ztráta minulých let“.Dále došlo k následujícím změnám ve složení dozorčí rady: Funkční období skončilo následujícím členům dozorčí rady: Ing. Ladislavu Varhaníkovi,JUDr. Evě Štruplové a Ing. Josefu Žákovi. Ke dni valné hromady skončilo funkční období také JUDr. Zdeňkovi Černému, který byl valnou hromadou opětovně zvolen za člena dozorčí rady.Novými členy dozorčí rady se pak stali: PhDr Tomáš Sedláček (FNM ČR), Piotr Kearney (PKN ORLEN) a Andrzej Sikora (PKN ORLEN).
Akcionáři akciové společnosti UNIPETROL, a.s. dnes na řádné valné hromadě schválili řádnou účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2003 (s aktivy a pasivy ve výši 33,5 miliardy korun, tržbami 228,8 miliónu korun a ztrátou 220,2 miliónu korun) i konsolidovanou účetní závěrku ke stejnému datu (s aktivy a pasivy ve výši 70,9 miliardy korun, tržbami 67,9 miliardy korun a ziskem 87,7 miliónu korun).Akcionáři schválili rozhodnutí o vypořádání a úhradě ztráty za rok 2003 a to s následujícím usnesením: Řádná valná hromada rozhoduje, aby ztráta ve výši 220,2 miliónu korun vytvořená v roce 2003 byla v souladu s článkem 25, odstavce 4), Stanov společnosti, uhrazena z výsledku budoucí podnikatelské činnosti a převedena na vrub účtu „neuhrazená ztráta minulých let“.Dále došlo k následujícím změnám ve složení dozorčí rady: Funkční období skončilo následujícím členům dozorčí rady: Ing. Ladislavu Varhaníkovi,JUDr. Evě Štruplové a Ing. Josefu Žákovi. Ke dni valné hromady skončilo funkční období také JUDr. Zdeňkovi Černému, který byl valnou hromadou opětovně zvolen za člena dozorčí rady.Novými členy dozorčí rady se pak stali: PhDr Tomáš Sedláček (FNM ČR), Piotr Kearney (PKN ORLEN) a Andrzej Sikora (PKN ORLEN).

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.