RM-SYSTÉM»Události»FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. – Oznámení o změně v počtu hlasovacích práv

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. – Oznámení o změně v počtu hlasovacích práv

17.09.2013 09:52

Fortuna Entertainment Group N.V. ("Společnost") se sídlem Strawinskylaan 809 WTC T.A/L 8, 1077XX Amsterdam, Nizozemí tímto oznamuje:

Společnost byla informována o tom, že klienti a investiční fondy pod správou Templeton Asset Management Ltd., se sídlem 7 Temasek Blvd., 38-03 Suntec Tower One, Singapore, k 6. září 2013 společně vlastnili 2 646 025 akcií Společnosti představujících 5,09 % podíl na kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

Před tímto datem drželi společně klienti a investiční fondy pod správou Templeton Asset Management Ltd. 2 496 025 akcií Společnosti představující 4,8 % podíl na kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.

Webové stránky emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.