RM-SYSTÉM»Události»Metrostav a.s. - Projekt přeshraniční fúze sloučením - zamítnutí zápisu do OR

Metrostav a.s. - Projekt přeshraniční fúze sloučením - zamítnutí zápisu do OR

11.09.2013 14:59
Zápis v obchodním věstníku ze dne 10.9.2013

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Markem Doležalem v právní věcinavrhovatelky Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, identifikační číslo 000 14 915, zastoupené Danielem Čekalem, advokátem se sídlem Kuchařská 248, Klánovice, 190 14 Praha 9, o návrhu na zápis přeshraniční fúze sloučením do obchodního rejstříku, takto:

  • I. Návrh na zápis přeshraniční fúze sloučením do obchodního rejstříku ze dne 29.5.2013 podaný u soudu dne 31.5.2013 a vedený pod sp. zn. F 102288/2013/MSPH se odmítá.
  • II. Po právní moci tohoto usnesení bude navrhovatelce z účtu Městského soudu v Praze vrácen zaplacený soudní poplatek za řízení před soudem prvního stupně ve výši 2 000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.
V Praze dne 4. června 2013
JUDr. Marek Doležal v. r., samosoudce
Usnesení nabylo právní moci dne 6. června 2013.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy