RM-SYSTÉM»Události»Představenstvo navrhne dividendu ve výši 200 Kč na jednu akcii

Představenstvo navrhne dividendu ve výši 200 Kč na jednu akcii

16.06.2004 00:00
Představenstvo Komerční banky navrhne valné hromadě konané dne 17. června 2004 schválit výplatu dividendy ve výši 200,- Kč na jednu akcii.Na svém jednání dne 16. června 2004 dozorčí rada Komerční banky projednala a doporučila návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2003.Valné hromadě, konané dne 17. června 2004, bude navrženo schválení výplaty dividendy ve výši 200,- Kč na jednu akcii, ve srovnání se 40,- Kč vyplacenými v roce 2003. Celková částka navržené dividendy dosahující výše 7 602 milionů Kč představuje 82,1 % nekonsolidovaného čistého zisku, který dle českých účetních standardů (CAS) v roce 2003 dosáhl 9 262 milionů Kč. I po vyplacení této výjimečné dividendy zůstane kapitalizace KB na jedné z nejvyšších úrovní mezi bankami ve střední Evropě, s Tier 1 nad 14,50%.Představenstvo Komerční banky zároveň navrhne valné hromadě navýšení počtu vlastních akcií, které má KB právo držet, až do výše 10 % vydaných akcií. Toto oprávnění bude moci využít výlučně představenstvo KB, a to v rámci řízení kapitálové přiměřenosti. Cílem navržených usnesení je zlepšit finanční ukazatele Komerční banky a zároveň udržet úroveň kapitálu v souladu s očekávaným rozvojem obchodní činnosti.
Představenstvo Komerční banky navrhne valné hromadě konané dne 17. června 2004 schválit výplatu dividendy ve výši 200,- Kč na jednu akcii.Na svém jednání dne 16. června 2004 dozorčí rada Komerční banky projednala a doporučila návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2003.Valné hromadě, konané dne 17. června 2004, bude navrženo schválení výplaty dividendy ve výši 200,- Kč na jednu akcii, ve srovnání se 40,- Kč vyplacenými v roce 2003. Celková částka navržené dividendy dosahující výše 7 602 milionů Kč představuje 82,1 % nekonsolidovaného čistého zisku, který dle českých účetních standardů (CAS) v roce 2003 dosáhl 9 262 milionů Kč. I po vyplacení této výjimečné dividendy zůstane kapitalizace KB na jedné z nejvyšších úrovní mezi bankami ve střední Evropě, s Tier 1 nad 14,50%.Představenstvo Komerční banky zároveň navrhne valné hromadě navýšení počtu vlastních akcií, které má KB právo držet, až do výše 10 % vydaných akcií. Toto oprávnění bude moci využít výlučně představenstvo KB, a to v rámci řízení kapitálové přiměřenosti. Cílem navržených usnesení je zlepšit finanční ukazatele Komerční banky a zároveň udržet úroveň kapitálu v souladu s očekávaným rozvojem obchodní činnosti.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy