RM-SYSTÉM»Události»PEGAS NONWOVENS zvýšil v prvním pololetí 2013 ukazatel EBITDA o 9 % a obnovuje provoz v Egyptě

PEGAS NONWOVENS zvýšil v prvním pololetí 2013 ukazatel EBITDA o 9 % a obnovuje provoz v Egyptě

29.08.2013 12:06
LUCEMBURK/ZNOJMO (29. srpna 2013) – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen „PEGAS” nebo „Společnost”), přední evropský výrobce netkaných textilií, dosáhl na základě neauditovaných výsledků v prvním pololetí 2013 ukazatele EBITDA ve výši 19,2 milionu EUR.

Konsolidované výnosy dosáhly v prvním pololetí roku hodnoty 98,1 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 6,3 %. Meziroční růst výnosů byl způsoben vyšší úrovní cen polymerů a vyššími prodeji hotových výrobků, zejména v prvním čtvrtletí roku. V samotném druhém čtvrtletí 2013 se celkové výnosy meziročně zvýšily o 0,3 % na 48,1 milionu EUR.

Provozní ziskovost před odpisy, úroky a zdaněním, měřena ukazatelem EBITDA, činila v prvním pololetí roku 2013 19,2 milionu EUR a vzrostla tak oproti předchozímu roku o 9,0 %. Meziroční srovnání bylo ovlivněno vývojem cen polymerů a zpožděním mechanismu přenesení těchto cen, který snížil ukazatel EBITDA v minulém roce, zejména v jeho druhém čtvrtletí. Dobrá výkonnost v oblasti prodeje a snížení skladových zásob v prvních měsících tohoto roku rovněž přispěly k růstu tohoto ukazatele. Nepříznivě naopak působil nárůst osobních nákladů v důsledku vyššího počtu zaměstnanců z titulu zahájení provozu nové výrobní linky v Egyptě a přecenění opčního akciového plánu na reálnou hodnotu. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku se ukazatel EBITDA zvýšil v porovnání s druhým čtvrtletím 2012 o 12,4 % na 9,1 milionu EUR. Zpoždění v mechanismu přenesení cen polymerů snížilo ukazatel EBITDA ve druhém čtvrtletí minulého roku, zatímco ve stejném období tohoto roku byl tento dopad mírně pozitivní. Nižší než plánované výsledky ve výrobě a přecenění opčního akciového plánu na reálnou hodnotu meziroční nárůst tohoto ukazatele naopak snižovaly.

Provozní zisk (EBIT) činil v prvním pololetí tohoto roku 13,4 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 17,3 %. V samotném druhém čtvrtletí 2013 se provozní zisk meziročně zvýšil o 24,0 % na 6,2 milionu EUR. Na výši provozního výsledku se pozitivně podílel růst ukazatele EBITDA a nižší odpisy.

Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí roku 2013 hodnoty 6,7 milionu EUR, což je meziročně o 26,2 % méně primárně kvůli nerealizovaným kurzovým ztrátám. Ve druhém čtvrtletí 2013 Společnost vytvořila čistý zisk ve výši 3,7 milionu EUR, o 734,3 % více než ve stejném období roku 2012, a to díky vyššímu provoznímu zisku a poklesu ztrát z pohybu měnových kurzů.

„Ve druhém čtvrtletí tohoto roku jsme dosáhli meziročního nárůstu ukazatele EBITDA o více než 12 %. Meziroční srovnání bylo pozitivně ovlivněno vývojem cen polymerů. Bez tohoto vlivu zaostal dosažený ukazatel EBITDA za naším očekáváním, a to zejména na základě nižších než plánovaných výsledků ve výrobě.Jednoznačně pozitivně hodnotíme skutečnost, že se nám velmi rychle podařilo kvalifikovat první materiály vyrobené v egyptském závodě a že jsme tak v červenci mohli zahájit komerční dodávky. V tomto týdnu jsme také na základě zlepšené bezpečnostní situace v Egyptě obnovili zkušební provoz naší egyptské výrobní linky, který jsme byli nuceni v polovině srpna přechodně pozastavit. Bezpečnost našich zaměstnanců však pro nás zůstává absolutní prioritou a pokud se situace opět zkomplikuje, budeme neprodleně reagovat. Náš pohled na investici v Egyptě se ale nemění a nadále jsme přesvědčeni, že v dlouhodobém horizontu tento region skýtá zajímavé příležitosti k růstu.

Vzhledem ke zvýšenému napětí posledních týdnů představuje letošní přínos egyptského závodu zřejmě největší neznámou ve výhledu hospodaření druhé poloviny roku. Rovněž nyní nelze přesně odhadnout budoucí vývoj cen polymerů, jež v posledních týdnech začaly opět růst. I přes tyto okolnosti potvrzujeme náš celoroční výhled ukazatele EBITDA, byť předpokládáme jeho naplnění na spodní hranici zveřejněného rozpětí," okomentoval výsledky František Řezáč, generální ředitel a člen představenstva společnosti PEGAS NONWOVENS SA.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy