RM-SYSTÉM»Události»Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 26. června 2013

Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 26. června 2013

22.08.2013 12:36
Společnost RMS Mezzanine, a.s. (dále také jen „Společnost“), touto zprávou zveřejňuje v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a s požadavky na ochranu proti zneužívání trhu a transparenci, údaje podle § 120b odst. 2 a 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Pořad jednání řádné valné hromady:

  1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2012. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
  3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2012.
  4. Schválení Účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2012 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31.12.2012.
  5. Projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti. Schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2012.
  6. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti.
  7. Volba členů dozorčí rady Společnosti.
  8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.
  9. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2013.
  10. Závěr.

Celé znění zprávy v přiloženém dokumentu.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy