RM-SYSTÉM»Události»E4U - Mimořádná valná hromada – změna ve složení představenstva

E4U - Mimořádná valná hromada – změna ve složení představenstva

21.08.2013 14:47
Valná hromada E4U zvolila novým členem představenstva Ing. Jiřího Hřibu

Valná hromada společnosti E4U a. s., která se konala dne 14.8. 2013 v Českých Budějovicích, schválila návrh představenstva společnosti na změnu ve složení představenstva.

 

Valná hromada odvolala dosavadního člena představenstva pana Lukáše Květouna a zvolila novým členem představenstva pana Ing. Jiřího Hřibu, s účinností ke dni 14.08.2013. Ing. Jiří Hřiba je od roku 2007 ředitelem dubňanské společnosti SLUNETA a. s. a stál tak u samého zrodu obou výroben nacházejících se v dnešním portfoliu E4U. Společnost SLUNETA byla pod jeho vedením generálním dodavatelem obou projektů a dodnes zabezpečuje chod obou výroben po technické a provozní stránce.

 

Valné hromady se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 51% akcií a hlasovacích práv a valná hromada tak byla usnášeníschopná.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy