RM-SYSTÉM»Události»Prodej akcií společnosti Česká rafinérská, a.s.

Prodej akcií společnosti Česká rafinérská, a.s.

14.06.2004 00:00
V souvislosti s procesem privatizace státního podílu ve společnosti UNIPETROL, a.s. představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. na svém mimořádném jednání konaném dne 9. června 2004 schválilo návrh nabídky na prodej akcií společnosti Česká rafinérská, a.s. s tím, že tato nabídka bude předložena dozorčí radě společnosti k jejímu vyjádření, a to dne 11. června 2004.Povinnost učinit nabídku na prodej akcií vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi akcionáři společnosti Česká rafinérská, a.s.Dne 11. června 2004 jednala dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. o návrhu nabídky na prodej akcií společnosti Česká rafinérská, a.s. ostatním akcionářům společnosti Česká rafinérská, a.s. Dozorčí rada společnosti přerušila projednání této záležitosti do 18. června 2004.
V souvislosti s procesem privatizace státního podílu ve společnosti UNIPETROL, a.s. představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. na svém mimořádném jednání konaném dne 9. června 2004 schválilo návrh nabídky na prodej akcií společnosti Česká rafinérská, a.s. s tím, že tato nabídka bude předložena dozorčí radě společnosti k jejímu vyjádření, a to dne 11. června 2004.Povinnost učinit nabídku na prodej akcií vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi akcionáři společnosti Česká rafinérská, a.s.Dne 11. června 2004 jednala dozorčí rada společnosti UNIPETROL, a.s. o návrhu nabídky na prodej akcií společnosti Česká rafinérská, a.s. ostatním akcionářům společnosti Česká rafinérská, a.s. Dozorčí rada společnosti přerušila projednání této záležitosti do 18. června 2004.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.